4 Ιουλίου 2010

Επαγγελμα

Επαγγελματικός προσανατολισμός: είναι η συστηματική και επιστημονική βοήθεια που παρέχεται στο άτομο με σκοπό την ορθή επαγγελματική επιλογή, σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.


Ποιες αξίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν οι άνθρωποι με το επάγγελμα που επιλέγουν;


1. Υλικές αξίες: σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα, που εξασφαλίζει οικονομική άνεση και ανεξαρτησία.
2. Ασφάλεια και μονιμότητα.
3. Επαγγελματικό κύρος: αναγνώριση του εργαζόμενου από το κοινωνικό περιβάλλον, ηθική ικανοποίηση, αίσθημα επιτυχίας.
4. Κοινωνικότητα: δυνατότητες για ανάπτυξη της συνεργασίας και της διαπροσωπικής επαφής.
5. Δημιουργικότητα - Πρωτοτυπία: ο εργαζόμενος να μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητα, τις ιδέες του και το δημιουργικό του πνεύμα.
6. Προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο: αρωγή και βοήθεια στο συνάνθρωπο, συμμετοχή σε έργα κοινής ωφέλειας.
7. Ελεύθερος χρόνος: βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός επαγγέλματος είναι η δυνατότητα που του παρέχει να εξασφαλίζει αρκετό ελεύθερο χρόνο, ώστε να ενασχολείται ο εργαζόμενος και με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.


Αίτια της εφαρμογής του Επαγγελματικού προσανατολισμού

• Η ανάγκη για την κοινωνία να απασχολείται κάθε άνθρωπος με το επάγγελμα που του ταιριάζει.
• Οι αυξημένες απαιτήσεις σ΄ όλους τους τομείς.
• Η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας.
• Η ανάπτυξη των επιστημών, της τεχνολογίας και η επέκταση των γνώσεων.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματος

• Η οικογένεια: πρωταρχικός φορέας της κοινωνικοποίησης και καθοριστικός
παράγοντας, στην επιλογή του επαγγέλματος, αφού διαμορφώνει την
προσωπικότητα του νέου και του μεταδίδει αξίες και ιδανικά.
• Το σχολείο: Ο μαθητής αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες κλίσεις του και τις
προτιμήσεις στο χώρο του σχολείο.
• Ο κοινωνικός περίγυρος: επηρεάζει το νέο, με τα πρότυπα, τις αξίες, τις
ανάγκες και τις τάσεις που επικρατούν.
• Τα ΜΜΕ, η τηλεόραση.

Στόχοι του επαγγελματικού προσανατολισμού
- Κατάκτηση της αυτογνωσίας και διάκριση των ικανοτήτων.
- Ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν.
- Στροφή στα επαγγέλματα που έχουν μέλλον και προοπτική.

Πώς πρέπει να γίνεται η σωστή εκλογή επαγγέλματος

Η ορθή εκλογή επαγγέλματος πρέπει να είναι ελεύθερη και σύμφωνη με τις κλίσεις, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του νέου.
Το άτομο πρέπει να διαθέτει τις ανάλογες ψυχικές, σωματικές και ηθικές δυνάμεις.
Απαραίτητος παράγοντας είναι η ύπαρξη της αυτογνωσίας, που βοηθά το άτομο να κατανοήσει την προσωπικότητά του και τις προτιμήσεις του.
Το επάγγελμα χρειάζεται να είναι παραγωγικό, δημιουργικό και να έχει προοπτικές εξέλιξης.
Η ενασχόληση του ατόμου είναι απαραίτητο να γίνεται με βάσει και την οικονομική εξασφάλιση που προσφέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου