Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα projects. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα projects. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

25 Σεπτεμβρίου 2012

Εξαιρετική πρόταση διδασκαλίας για τη λογοτεχνία

Οι Οδηγίες αυτές που προτείνονται από την ομάδα εργασίας (Βενετία Αποστολίδου [συντονίστρια], Βασίλης Βασιλειάδης, Ειρήνη Γαμβρού, Αγάθη Γεωργιάδου, Νικολίνα Κουντουρά, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Ελένη Χοντολίδου) δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τους συναδέλφους να οργανώσουν τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου ως συνέχεια της Α΄. Αποτελούν μία εμπνευσμένη πρόταση προαιρετική για τους συναδέλφους, πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια.


9 Σεπτεμβρίου 2012

Θέμα: «Απαντήσεις σε οργανωτικά θέματα Ερευνητικών Εργασιών»


Αγαπητοί/ες συνάδελφοι
Με αφορμή ερωτήσεις που μου υποβάλλονται σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών κατά το σχολικό έτος 2012-13, παίρνω την πρωτοβουλία να καταγράψω τις πιο κοινές από αυτές, σε μορφή ερώτησης-απάντησης, ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλους τους συναδέλφους αρμοδιότητάς μου.

1. Πόσες ώρες την εβδομάδα διδάσκεται μία Ερευνητική Εργασία;  
Για τη σχολική χρονιά 2012-13, η σχετική εγκύκλιος (4) καθορίζει ότι η Ερευνητική Εργασία διδάσκεται δύο (2) συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα (όπως προβλεπόταν πέρυσι (5) στα ΕΠΑΛ).

2. Πως τοποθετούνται οι Ερευνητικές Εργασίες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου;
Για τη σχολική χρονιά 2012-13, η σχετική εγκύκλιος (4) δίνει ευελιξία στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, να αποφασίσει, αν οι Ερευνητικές Εργασίες θα γίνονται σε Τμήματα Ενδιαφέροντος που θα λειτουργούν παράλληλα σε «ζώνη», όπως ίσχυε πέρυσι ή θα γίνονται σε τμήματα γενικής παιδείας όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα.

3. Πόσοι μαθητές εμπλέκονται σε κάθε Ερευνητική Εργασία;
Στην περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίσει ότι οι Ερευνητικές Εργασίες θα γίνονται σε Τμήματα Ενδιαφέροντος που θα λειτουργούν παράλληλα σε «ζώνη», όπως ίσχυε πέρυσι, ισχύει η σχετική εγκύκλιος (1) που ορίζει αριθμό μαθητών ανά Τμήμα Ενδιαφέροντος από δεκαέξι (16) μαθητές το λιγότερο έως είκοσι (20) το περισσότερο.
Στην περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίσει ότι οι Ερευνητικές Εργασίες θα γίνονται ανά τμήμα γενικής παιδείας, οι μαθητές θα είναι προφανώς όσοι και στο τμήμα γενικής παιδείας. Από το παραπάνω φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο, πιθανότατα σε κάθε ΕΕ θα εμπλέκονται περισσότεροι από είκοσι μαθητές.
4. Πόσοι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε κάθε Ερευνητική Εργασία;
Για τη σχολική χρονιά 2012-13, το ΦΕΚ (3) και η σχετική εγκύκλιος (4) καθορίζουν ότι σε κάθε Ερευνητική Εργασία εμπλέκονται απαραίτητα δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονται στην τάξηταυτόχρονα για τις δύο ώρες που διαρκεί η Ερευνητική Εργασία (όπως προβλεπόταν πέρυσι (5) στα ΕΠΑΛ).

5. Πώς λειτουργεί η συνδιδασκαλία;
Δύο εκπαιδευτικοί βρίσκονται ταυτόχρονα μαζί με τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της Ερευνητικής Εργασίας. Αν και τα καθήκοντά τους δεν έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής από κάποια Εγκύκλιο ή Υ.Α., η εμπειρία από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής στα ΕΠΑΛ δείχνει, ότι οι δύο εκπαιδευτικοί, εκτός των όσων θα έκαναν αν ήταν μόνοι στην τάξη, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να καθορίζουν τους ρόλους τους,  ακριβώς όπως ζητείται και από τους μαθητές να μάθουν να κάνουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών. Ανάλογα με το θέμα της ΕΕ, μπορεί οι δύο εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν τμήματά της (σε περίπτωση διεπιστημονικού θέματος) ή ο ένας να έχει περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο, ανάλογα και με την ειδικότητά του (πχ ένας φιλόλογος μπορεί να βοηθά περισσότερο τους μαθητές σε γλωσσικά θέματα, ένας καθηγητής φυσικών επιστημών σε θέματα σχεδιασμού και πραγματοποίησης πειραμάτων, ένας καθηγητής πληροφορικής σε θέματα διαδικτύου και λογισμικών, έναςκαθηγητής τεχνολογίας σε θέματα οργάνωσης, εκτέλεσης, δομής και παρουσίασης της έρευνας κτλ)

6. Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν το μάθημα της Τεχνολογίας στο Λύκειο;
Στο ΦΕΚ (3) καθώς και στη σχετική εγκύκλιο (4) ορίζεται ότι «Το μάθημα Ερευνητική εργασία (Project), διδάσκεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα».
Σύμφωνα με το κείμενο, εφόσον υπηρετεί σε ένα Λύκειο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ1404, αυτός συμμετέχει σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου (προφανώς μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου). Για να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης του παραπάνω, θα πρέπει ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου να έχει αποφασίσει, οι Ερευνητικές Εργασίες να γίνονται ανά τμήμα γενικής παιδείας, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει σε αυτές σε διαφορετικές ώρες. Αν γίνονται παράλληλα, σε «ζώνη», λόγω περιορισμών του Ωρολογίου προγράμματος, ο «Τεχνολόγος» εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει το πολύ σε τρεις Ερευνητικές Εργασίες (δύο στην Α’ και μία στη Β’ Λυκείου)

7. Ποια είναι τα καθήκοντα του «Τεχνολόγου» εκπαιδευτικού, όταν αυτός συμμετέχει σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες;
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη σε εγκύκλιο ή Υ.Α.
Η συμμετοχή των «τεχνολόγων» εκπαιδευτικών σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες δεν σημαίνει ότι όλες οι Ερευνητικές εργασίες θα έχουν «τεχνολογικό» προσανατολισμό ούτε ότι οι καθηγητές αυτοί θα προτείνουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, αξιολογούν, θα αναλάβουν πλήρως δηλαδή, όλες τις Ε.Ε. του σχολείου, πράγμα εκ φύσεως αδύνατον. Η επιστημονική μου εκτίμηση και η εμπειρία μου στο σχεδιασμό και καθοδήγηση μαθητικών Ερευνητικών Εργασιών, είναι ότι ο πλήρης σχεδιασμός, η οργάνωση και η καθοδήγηση μεγάλου αριθμού ομαδικών εργασιών είναι δύσκολη υπόθεση. Για αυτόν τον λόγο, τη σχολική χρονιά 2011-12 (που ο σχεδιασμός αλλά κυρίως η οργάνωση και διαχείριση της τάξης ήταν υπόθεση ενός εκπαιδευτικού) υπήρχε ο περιορισμός των δύο Ερευνητικών Εργασιών ανά  εκπαιδευτικό (2). Άποψή μου είναι, ότι για το σχολικό έτος 2012-13 (που θα υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα στην τάξη) θα προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα αν ο «τεχνολόγος» εκπαιδευτικός αναλάβει το σχεδιασμόκαι οργάνωση μέχρι δύο ή τριών Ερευνητικών Εργασιών και υποστηρίξει επικουρικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του τους εκπαιδευτικούς που θα σχεδιάσουν τις υπόλοιπες, πράγμα που είναι αναμφίβολα εντός των δυνατοτήτων του, αφού στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας υποστήριζε μέχρι και περισσότερες από εκατό  μαθητικές έρευνες ανά έτος. Το σχεδιασμό των υπολοίπων Ερευνητικών Εργασιών θα τον αναλάβουν άλλοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα και με την ειδικότητά τους, όπως προβλέπεται στις οδηγίες για τη διδασκαλία της ερευνητικής εργασίας (1).

8. Σε πόσες Ερευνητικές Εργασίες μπορεί να συμμετέχει ένας (μη «τεχνολόγος») εκπαιδευτικός;
Σε ισχύουσα προγενέστερη εγκύκλιο (2), υπάρχει ο περιορισμός της συμμετοχής ενός εκπαιδευτικού σε δύο το πολύ Ερευνητικές Εργασίες (όταν βέβαια δεν υπήρχε η πρόβλεψη της συνδιδασκαλίας), χωρίς να υπάρχει άλλη σχετική αναφορά στην πλέον πρόσφατη σχετική εγκύκλιο.
Άποψή μου είναι ότι θα προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές και το σχολείο, αν ο εκπαιδευτικός αναλάβει το σχεδιασμό μίας ή δύο το πολύ Ερευνητικών Εργασιών, χωρίς να απαγορεύεται να συμμετέχει σε περισσότερες, σχεδιασμένες από άλλους εκπαιδευτικούς Ερευνητικές Εργασίες, ώστε να τις υποστηρίζει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, ανάλογα με την ειδικότητά του και τις ανάγκες του σχολείου.

9. Διάρκεια Ερευνητικής Εργασίας
Στη σχετική εγκύκλιο (4) ορίζεται ότι η διάρκεια μία Ερευνητικής εργασίας είναι ενός ή δύο τετραμήνων, ανάλογα με το σχεδιασμό των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και σύμφωνα με την έγκριση του συλλόγου καθηγητών.
Σύμφωνα με το Frey (6) τα project μεγάλης διάρκειας είναι αυτά που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες. Με αυτή την έννοια, ετήσιας διάρκειας Ερευνητικές Εργασίες, ίσως είναι υπερβολικά μεγάλες. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ομαδικές εργασίες μεγάλης διάρκειας κινδυνεύουν περισσότερο από τις μικρότερες να χάσουν το σκοπό τους, ενώ και ο προγραμματισμός τους είναι σαφώς δυσκολότερος. Επιπλέον, τυχόν ασυμβατότητες χαρακτήρων μαθητών ή διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, είναι πιθανό να διαρκέσουν όλη τη σχολική χρονιά.
Άποψή μου είναι, ότι ακόμα και αν ο αρχικός σχεδιασμός μίας Ερευνητικής Εργασίας  είναι ετήσιας διάρκειας, είναι σκόπιμο να αναλύεται σε δύο επιμέρους Ε.Ε. διάρκειας τετραμήνου, ώστε να υπάρχουν ξεκάθαρα παραδοτέα και αξιολόγηση καθώς και δυνατότητα διόρθωσης προβλημάτων.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιοδήποτε ζήτημα αρμοδιότητάς μου, για ανταλλαγή προτάσεων, για αλληλοενημέρωση και επικοινωνία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο ή στο e-mail που αναγράφονται στην αρχή του εγγράφου.

Γιάννης Τζωρτζάκης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12

Πηγή : www.alfavita.gr


31 Ιανουαρίου 2012

Αυτοματοποιημένη σχολική ιστοσελίδα για την ανάρτηση των Ερευνητικών Εργασιών

Το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους ολοκληρώνεται. Εκπαιδευτικοί και μαθητές της Α’ Λυκείου συμμετείχαν σε μία καινοτόμα εκπαιδευτική διαδικασία εκπόνησης ερευνητικών εργασιών. Οι ομάδες μαθητών και μαθητριών ολοκλήρωσαν τις ερευνητικές εργασίες τους και προχωρούν στη δημόσια παρουσίασή τους. Θα ακολουθήσει η ανάρτηση των εργασιών στο Διαδίκτυο ώστε να κλείσει αυτός ο κύκλος.
 
 
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσθέτει τις δυνάμεις του στην κοινή προσπάθεια εκπαιδευτικών και μαθητών για καλύτερη εκπαίδευση και σας υπενθυμίζει τη νέα δυνατότητα αυτοματοποιημένης δημιουργίας δικτυακού τόπου σε 5’ μόλις λεπτά, η οποία παρέχεται σε όλα τα σχολεία!
 
Χρησιμοποιήστε τον δικτυακό τόπο του σχολείου σας, για:
  • Να αναρτήσετε εύκολα και γρήγορα τις ερευνητικές εργασίες των μαθητών της Α’ Λυκείου ή τις εργασίες των μαθητών σας γενικότερα.
o Οι εργασίες εμφανίζονται σε ευδιάκριτο χώρο στην αρχική σελίδα και είναι αρχειοθετημένες με βάση το σχολικό έτος και το θέμα τους.
o Η τροποποίηση και η προσθήκη εργασιών γίνεται πολύ απλά με μερικά μόνο κλικ.
o Αν η ήδη επιλεγμένη αρχειοθέτηση των εργασιών δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε να την τροποποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.
  • Να προβάλλετε τις δραστηριότητες του σχολείου σας
  • Να μοιράσετε το εκπαιδευτικό υλικό σας
  • Να δώσετε τη δυνατότητα σε συνεργάτες σας να δημοσιεύσουν περιεχόμενο
  • Να επικοινωνήσετε με τους γονείς των μαθητών σας
  • όποια άλλη εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση επιθυμείτε
 
Η εγκατάσταση του δικτυακού σας τόπου είναι πλέον απλή. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού, ούτε εξειδικευμένα προγράμματα δημιουργίας ιστοσελίδων, ενώ μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
 
Ενσωματώστε τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στις διδακτικές σας μεθόδους και γίνετε μέλος της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας !
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες : http://www.sch.gr/2183-joomla-15
 
Μπορείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόταση, απορία ή διευκρίνιση.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και την εμπιστοσύνη σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 πηγή:  http://www.sch.gr

26 Αυγούστου 2011

Θέμα : Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη


Όνομα : Αστρινός Νικολούδης                                 
Τάξη : Α2’ Γενικού Λυκείου Μοιρών (Ομάδα Β’)
Μάθημα : Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Διδάσκουσα : Βέρα Δακανάλη
Θέμα : Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη
                                                                    


       
Ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη
                                                                         
 

                                           

Φιλοσοφικά

Ερωτικά

Ιστορικά

«Ιθάκη»«Αλεξανδρινοί Βασιλείς»

«Η σατραπεία»
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον»

«Θερμοπύλες»


«Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.»

«Όσο μπορείς»


«Στα 200 π.Χ.»
«Ιθάκη»

Η απόκτηση πείρας και πολλών αγαθών στην προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου

«Η σατραπεία»

Η σατραπεία είναι ο ηθικός συμβιβασμός του ανθρώπου που παρατηρείται από τους υψηλούς στόχους του και ενδίδει ακολουθώντας εύκολη και ελκυστική πορεία, με παράλληλη ωστόσο συνειδητοποίηση της τραγικότητάς του 

«Θερμοπύλες»

Η προσήλωση των ανθρώπων στο χρέος, στις αξίες και στους υψηλούς και δύσκολους στόχους που έχουν θέσει

«Όσο μπορείς»

Η ηθική στάση που υποδεικνύεται σε όσους ενδιαφέρονται να διαφυλάξουν την αξιοπρέπειά τους

«Αλεξανδρινοί Βασιλείς»

Η πανηγυρική απονομή τίτλων στα μικρά παιδιά της βασίλισσας Κλεοπάτρας

«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον»

Ο αξιοπρεπής τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζει την αποτυχία

«Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.»

Η αρνητική κριτική που ασκείται από ένα νέο της Σιδώνας το 400 μ.Χ. στο επιτύμβιο επίγραμμα του Αισχύλου

«Στα 200 π.Χ.»

Η υπεροπτική απουσία των Λακεδαιμονίων από την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και η ακόλουθη παραμονή τους στο περιθώριο της πολιτισμικής έκρηξης των Ελληνιστικών χρόνων
Κειμενική Ανάλυση


Οι λέξεις, φράσεις, στίχοι που έχουν
διδακτικό τόνο στο ποίημα :
«Ιθάκη» είναι : να εύχεσαι, μη φοβάσαι, να είναι, να σταματήσεις, ν’ αποκτήσεις, να πας, να μάθεις, να’ χεις, μη βιάζεις, ν’ αράξεις

«Η σατραπεία» είναι : είσαι, αυτή σου η τύχη, σε αρνείται, να σ’ εμποδίζουν, ενδίδεις, φεύγεις, πιαίνεις, σε βάζει, σε προσφέρει, συ τα δέχεσαι, δεν τα θέλεις, η ψυχή σου, θα τα βρεις, θα κάμεις


«Όσο μπορείς» είναι : Μην την εξευτελίζεις, Όσο μπορείς

«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» είναι : μη θρηνήσεις,
αποχαιρέτα, να μη γελασθείς, μην καταδεχθείς, πλησίασε, άκουσε και οι στ. 7-8

«Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.» είναι : δώσε, θυμήσου, όχι να βγάλεις, το παρενθετικό ρήμα κηρύττω και ο στ. 19
 

Οι λέξεις, στίχοι που έχουν θεατρικότητα στο ποίημα :

«Αλεξανδρινοί Βασιλείς» είναι οι στ. 21 και 32

«Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.» είναι οι στ. 1 (Ο ηθοποιός), 2, 3 (Η αίθουσα), 9-11, 16, δώσε μου, από σένα, πολέμησες 


Οι στίχοι που έχουν στοχαστική διάθεση στο ποίημα :

«Ιθάκη» είναι οι στ. 1-3, 17-18, 21-23 και 24-25

Στο ποίημα «Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.» γίνεται λόγος για την πολεμική αρετή και την ποίηση, οι οποίες ιεραρχούνται, για να υποβαθμιστεί η μία και να εξαρθεί η άλλη


 Οι λέξεις, στίχοι που έχουν ειρωνεία στο
ποίημα :

«Στα 200 π.Χ.» είναι : κάλλιστα, παντάπασι, φυσικά, βεβαιότατα και ο στ. 11 (ειρωνική κατανόηση για την αδιαφορία των Λακεδαιμονίων) 

«Αλεξανδρινοί Βασιλείς» είναι οι στ. 10, 20-21, 29 και 33-34

«Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.» είναι οι στ. 25-26


Ο στίχος που έχει υπαινικτικότητα στο ποίημα :

«Ιθάκη» είναι ο στ. 36


Οι λέξεις που έχουν συμβολική χρήση ιστορικών προσώπων στο ποίημα :

«Ιθάκη» είναι : οι Λαιστρυγόνες, ο Κύκλωπας και ο Ποσειδώνας

«Θερμοπύλες» είναι : οι Θερμοπύλες, ο Εφιάλτης και οι Μήδοι

«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» είναι : ο Αντώνιος

«Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.» είναι ο Αισχύλος