7 Φεβρουαρίου 2015

Εκπαιδευτικά παιχνίδια στο ΓΕΛ Μοιρών

Στα πλαίσια της σχολικής γιορτής των τριών Ιεραρχών στο ΓΕΛ Μοιρών μετά τον εκκλησιασμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών ακολούθησε ένα δίωρο εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με πρωτεργάτη τον Θεολόγο κ. Στέφανο Παναγιωτόπουλο συγκέντρωσαν ένα πλήθος ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας για τα μαθήματα όλων των τάξεων του γενικού Λυκείου. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι οργανώθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις γενικές εκπαιδευτικές μεθόδους που παρακολούθησε ομάδα εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Μοιρών σε σεμινάριο για τη μαθητική διαρροή «Building emotional relationships to prevent early school leaving». Το σεμινάριο έλαβε χώρα στη Ρώμη τον παρελθόντα Δεκέμβριο. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια πρέπει να έχουν σύμφωνα με τις αρχές του σεμιναρίου:
 • Συγκεκριμένο στόχο
 • Σενάριο
 • Προκαθορισμένους και σαφείς στόχους 
 • Συγκεκριμένες δραστηριότητες
 • Σαφείς κανόνες αποδεκτούς από τους συμμετέχοντες 
 • Προτεινόμενη διάρκεια 2-4 ώρες

 Προσφορά εκπαιδευτικών παιχνιδιών: 
 • Διαφορετικός τρόπος μάθησης 
 • Εργαλείο μάθησης
 • Μέσο κοινωνικοποίησης
 • Μέσο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών  Απόκτηση δεξιοτήτων 
 •  Ανάπτυξη δημιουργικότητας
 • Καλλιέργεια φαντασίας 
 • Συμμετοχή, χαρά, ικανοποίηση
 Μια από τις πλέον ενδεδειγμένες εκπαιδευτικές πρακτικές για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Στηρίζεται στην αρχή «"if I read I forget, if I write I remember, if I do I learn» (αν διαβάσω ξεχνώ, αν γράψω θυμάμαι, αν κάνω κάτι το μαθαίνω). Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και να δημιουργήσουν τα θεμέλια για ειλικρινείς και καλές συναισθηματικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών ήταν μεγάλη και δημιουργήθηκαν ομάδες από όλα τα τμήματα του Λυκείου. Εκτός από τη συμμετοχή στο παιχνίδι, πολλοί μαθητές είχαν την ευκαιρία να βοηθήσουν με τις πολύτιμες γνώσεις τους στην οργάνωσή του και κυρίως στο τεχνικό κομμάτι. Ο σύλλογος των καθηγητών ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιώργο Πολομαρκάκη για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξή του και τη δωρεά του ηλεκτρικού συστήματος buzzers, που ήταν απαραίτητο για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού.