16 Δεκεμβρίου 2014

«Συμμετοχή του ΓΕΛ Μοιρών στο Εrasmus plus»

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 ομάδα καθηγητών του ΓΕΛ Μοιρών συμμετείχε στη Ρώμη σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη μαθητική διαρροή. Πρόκειται για το νέο φιλόδοξο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus ΚΑ1, το οποίο αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Το σεμινάριο με τίτλο “Building emotional relationships to prevent early school leaving” πραγματοποιήθηκε στον εκπαιδευτικό οργανισμό στη Ρώμη Ε.RI.FO. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Ι.Κ.Υ συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία 90/100. H  ομάδα των εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Μοιρών αποτελούνταν από το Διευθυντή κ. Δευκαλίωνα Μανασσάκη, την υποδιευθύντρια κ. Ευθυμία Ρινακάκη, την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Βέρα Δακανάλη και τους Γεώργιο Χατζηδάκη, Δέσποινα Τζανιδάκη, Παντελή Ευαγγελόπουλο και Στέφανο Παναγιωτόπουλο.

 Η εμπειρία που αποκόμισαν όλοι οι συμμετέχοντες καθηγητές  ήταν μοναδική και τους άφησε άριστες εντυπώσεις. Κατά κοινή ομολογία η πιο ενδιαφέρουσα ενότητα του σεμιναρίου ήταν τα «εκπαιδευτικά παιχνίδια» και ειδικότερα το πώς μπορεί κάθε εκπαιδευτικός να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και να το προσαρμόσει στο μάθημα και τη σχολική ύλη που διδάσκει. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αποτελεσματικότητα τις διδασκαλίας και το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό για όλους και κυρίως για τους μαθητές. Τα μαθήματα και οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έχουν μια σφαιρική θεωρητική ενημέρωση για το θέμα της μαθητικής διαρροής που απασχολεί την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν, αλλά κυρίως μέσα από το αυτοβιογραφικό μοντέλο και τη βιωματική μάθηση να δημιουργήσουν συναισθηματικούς δεσμούς εμπιστοσύνης και κατανόησης με τους μαθητές τους, έτσι ώστε να αποτρέψουν την πρόωρη μαθητική εγκατάλειψη. Η υλοποίηση διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων  φανερώνει τον προσανατολισμό του σχολείου μας για ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία σε απόλυτη συνάφεια με τη στρατηγική για γνωστική επάρκεια των μαθητών, για την κατανόηση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και για το σεβασμό της διαφορετικότητας.Οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία μετά το πέρας των μαθημάτων να περιηγηθούν στα σπουδαία αξιοθέατα της Ρώμης,  όπως το  Κολοσσαίο, το κάστρο του Αγίου Αγγέλου, την Πιάτσα Νανόβα, την Πιάτσα Βενέτσια και να κάνουν βόλτα στο χριστουγεννιάτικο εμπορικό κέντρο της αιώνας πόλης.Θεματικοί άξονες του προγράμματος

Πρόωρη μαθητική διαρροή
 • Η προβληματική του θέματος
 • Η προοπτική της παρέμβασης
 • Συμπτώματα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Συμβουλές και προτάσεις
Παράγοντες/αίτια που οδηγούν στη μαθητική διαρροή
 • Χαμηλό πνευματικό επίπεδο της οικογένειας – χαμηλές προσδοκίες
 • Οικονομικοί λόγοι- οικονομική κρίση –οικονομική ανισότητα
 • Προσωπικοί λόγοι- η εφηβεία- η ηλικία- ο έφηβος είναι ευάλωτος-χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Εκπαιδευτικοί λόγοι- κακή επικοινωνία στο σχολείο
 • Σχολική αποτυχία
 • Εκπαιδευτικό σύστημα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παγκόσμιες πολιτικές κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου προσπαθήσουν να επικεντρωθούν σε τρία επίπεδα:
 • πρόληψης
 • παρέμβασης
 • και αντιστάθμισης
Και κάποιες παρεμβάσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών:
 • να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών τους
 • να εξηγήσουν στους μαθητές του γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση και η κατάρτιση στη ζωή τους και θα επισημάνει τους πολλαπλούς κινδύνους που ελλοχεύουν από πιθανή εγκατάλειψη του σχολείου
 • να δώσουν κίνητρα στους μαθητές να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους  μέσα στο σχολείο και να φανούν αποτελεσματικοί
 • να κάνουν τους μαθητές να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και να αισθανθούν ενεργά κοινωνικά μέλη
 • να τους δώσουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να μιλήσουν για ό, τι τους ενοχλεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και να τους κάνουν να νιώσουν ίσοι με τους συμμαθητές τους
 • να  μη χρησιμοποιούν τις αρνητικές προσδοκίες για ορισμένες ομάδες μαθητών,  όπως τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών.
 •  να εμπλέξουν με ποικίλους τρόπους τους μαθητές στη μαθητική ζωή και κυρίως σε αθλητικές δραστηριότητες, συνεργατικές και βιωματικές δράσεις, projects  έτσι ώστε να μαθαίνουν μέσα από τη δράση “learning by doing
 • να συνεργαστούν εποικοδομητικά με την οικογένεια
 • στα πλαίσια αυτά το ΓΕΛ Μοιρών έκανε ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός σπουδαίου εκπαιδευτικού και ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος.