24 Μαΐου 2011

Constantin Kavafis

Poète Grec né à Alexandrie en Egypte un 23 Avril 1863 d'une famille nombreuse originaire de Constsantinople dont il était le dernier enfant.  C’est dans sa ville natale et le jour de son anniversaire qui laissa son dernier souffle en 1933,  alors âgé de 70 ans.
Il passa son adolescence en Angleterre et resta deux années à Constantinople – il visita  fréquemment  la Grèce mais passa sa vie à Alexandrie.
Il fait incontestablement partie des plus grandes figures de la littérature grecque moderne alors qu’il était peu connu de son vivant.  Probablement aussi parce qu'il préférait livrer ses poèmes à des amis proches. Ses thèmes principaux étaient :  le sort, le conflit entre les idéaux et la réalité, l’amour homosexuel, l’art et la politique. Son œuvre est en permanence nourrie par l'histoire grecque d'où il ne cessera jamais de puiser son imagination. il se reclamait par ailleurs poète historien.
"Πολλοί ποιηταί είναι μόνον ποιηταί […] Εγώ είμαι ποιητής ιστορικός. Ποτέ δεν θα μπορούσα να γράψω μυθιστορήματα ή θέατρον : αλλ’ αισθάνομαι μέσα μου  125 φωνές να με λέγουν  ότι θα μπορούσα να γράψω ιστορίαν"
http://www.projethomere.com
"Nombre de poètes sont uniquement poètes […]  moi je suis un poète historien. Je suis incapable d’écrire des romans ou pour le théâtre mais je ressens au fond de moi (125) des voix me dire que je suis apte à écrire l’histoire"    
Kavafis a écrit en tout 154 poèmes dont 75 ne furent édités qu’en 1968 car ils se trouvaient dans des archives d’amis ainsi que 27 autres poèmes édités par lui même entre 1886 et 1898 mais qu’il n’avait ensuite pas dévoilé. Il est l’auteur de quelques essais en prose «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα - Les marbres d’Elgin», «Οι Βυζαντινοί ποιηταί – Les poètes Byzantins», «Το Κυπριακόν ζήτημα – La question Chypriote», «Το Τέλος του Οδυσσέως- la fin d’Ulysse », «Μία σελίς της Τρωϊκής Ιστορίας – Une page de la guerre de Troie» etc..

La langue utilisée par Kavafis est un mélange de démotique et de Καθαρεύουσα (langue savante) avec des éléments de l’idiome de Constantinople. Ses poèmes étaient courts avec une absence presque totale de rime. Il prêta une attention particulière à la ponctuation  - Parmi ses poèmes les plus caractéristiques on retrouve :
Les murs- Τα τείχη, Τα παράθυρα - Les fenêtres, Κεριά- Les bougies, Περιμένοντας τους βαρβάρους En attendant les barbares, Ιθάκη - Ithaque, Θερμοπύλες - Thermopiles, Φωνές - Cris

Les poèmes de Kavafis ont été traduits dans de nombreuses langues: français, italien,  allemand,  etc..et même en  finnois – Le lauréat du Prix Nobel 1963 Georges Seféris était son grand admirateur  

Photo d'enfance de Kavafis

 


L'ensemble de son oeuvre
Plusieurs de ses poèmes se trouvent au format PDF dans les ressources que je propose mais aussi à partir de son site personnel que je mentionne plus bas. Pour ceux qui ne lisent pas le grec,  je conseille la version en anglais de son site où ses poèmes y sont traduits. Quelques autres aussi ont été traduits en français à partir du forum de Projet Homère.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου