6 Νοεμβρίου 2011

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: τα φύλα στη λογοτεχνία- η πάσχουσα γυναίκα- Iερά O...

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: τα φύλα στη λογοτεχνία- η πάσχουσα γυναίκα- Iερά O...: I ερά Oδός (του Άγγελου Σικελιανού) Aπό τη νέα πληγή που μ' άνοιξεν η μοίρα έμπαιν' ο ήλιος, θαρρούσα, στην καρδιά μου με τόση ορμή, κα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου