26 Φεβρουαρίου 2011

Greek words commonly used in the English language


A

"English" word
Original Greek word
abyss
abyssos
academic
akadimaikos
academy
akadimia
acclimitize
eglimatizomai
acme
acmi
acrobat
acrovatis
acronym
acronymio
adytum
adyto
aerodrome
aerodromio
aerodynamics
aerodynamiki
aeronaut
aeronautis
aerostat
aerostato
aeronautics
aeronautiki
aesthetic
esthitikos
agelast
agelastos
agonistic
agonistikos
agora
agora
agony
agonia
air
aeras
airplane
aeroplano
allegoric
aligoricos
allergy
alergia
allegory
aligorikos
alphabet
alphabito
amalgam
amalgama
amethyst
amethistos
amnesia
amnisia
amnesty
amnistia
amorphous
amorphos
amphibious
amphibio
amphitheatre
amphitheatro
amphore
amphoreas
anabolism
anabolismos
anachronism
anachronismos
anachronistic
anachronistikos
anachronous
anachronos
anaemia
anemia
anagram
anagramma
analgesic
analgitikos
analogue
analogo
analogous
analogos
analogy
analogia
analphabet
analphabitos
analphabetism
analphabitismos
analysis
analysi
analytic
analytikos
analyst
analytis
anarchist
anarchikos
anarchy
anatchia
anathema
anathema
anatomic
anatomicos
anatomy
anatomia
anecdote
anecdoto
anesthetic
anaisthitiko
angel
angelos
antagonism
antagonismos
antagonistic
antagonistikos
antethnic
antethnicos
anthology
anthologia
anthropocentric
anthropocentrikos
anthropoid
anthropoides
anthropological
anthropologikos
anthropomorphic
anthropomorfos
anthropomorphism
anthropomorfismos
anthropofagous
anthropofagos
antibacterial
antibakririakos
antibiotic
antibiotiko
antic
antica
antidote
antidoto
antilogy
antilogia
antipathetic
antipathitikos
antipathy
antipathia
antipode
antipodas
antiseptic
antisiptiko
antithesis
antithesi
antithetic
antitheticos
antitoxin
antitoxikos
antonym
antonymia
apathy
apathia
aphonic
aphonikos
aphorism
aphorismos
aphoristic
aphoristicos
aphrodisiac
aphrodisiaco
apocalypse
apocalypsi
apocalyptic
apocalyptikos
apocryphal
apocryphos
apologetic
apologitikos
apology
apologia
apoplexy
apoplixia
apostacy
apostasia
apostle
apostolos
apostolic
apostolikos
apostrophe
apostrofos
arachnophobia
arachnophobia
archaic
archaicos
archaism
archismos
archagel
archanelos
archaeology
archeologia
archetype
archetypo
archipelago
archipelagos
architect
architektonas
architecture
architektoniki
aristocrasy
aristokratia
aristocrat
aristokratis
arithmetic
arithmitiko
aroma
aroma
arrhythmia
arithmia
arseinic
arsenico
asbestos
asbestis
asphyxia
asphixia
asteroid
asteroidis
asthma
asthma
astrology
astrologia
astronaut
astronautis
astronomy
astronimia
astrophysics
astrofysiki
asylum
asylo
atheism
atheismos
athlet
athlitis
athletic
athlitikos
atmosphere
atmosfaira
atmospheric
atmosfairiko
atom
atomo
atophy
atrophia
aura
aura
authentic
authentikos
autobiography
autobiographia
autocefalus
autocefalos
autochthon
autochthon
autocracy
autocratia
autocrat
autocratis
autocratic
autocratikos
autodidactic
autodidactos
autograph
autographo
automaton
automato
autonomous
autonimo
autonomy
autonimia
autopsy
autopsia
axiom
axioma

B

"English" word
Original Greek word
bacteria
bactirio
baptism
baptisma
barbaric
barbaricos
baritone
baritonos
barometer
barometro
basic
basikos
base
basi
Bible
Biblos
bibliography
bibliographia
biochemistry
biochimeia
biography
biographia
biology
biologia
biometric
bioetrikos
biopsy
biopsia
biosphere
biosphera
biotic
biotikos
blasphemy
blasphimia
botanic
botanikos
bptanology
botanologia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου